Za úpravy na webových stránkách nebyla provedena platba

Za úpravy na těchto webových stránkách nebyla provedena platba, a to ani po několikáte výzvě ze strany zhotovitele. Tímto vás tedy žádám o okamžitou úhradu. Pokud jste tak již učinil, kontaktujte mne skrze webtrh s potvrzením o zadání platebního převodu. Poté bude web opět zprovozněn.